pick your city and register your team:

Informații generale

Server: EUNE
Inscrieri - Gratuite si deschise pentru toata lumea
4 evenimente de calificare
1 Finală
Locul I: 4000 EUR
Locul II - 1000 EUR

Regulament General

REGULAMENT - DIGITAL CRUSADE 2020

I. Dispoziții Generale
1. Organizator
TarguldeCariere S.R.L., cu sediul social în Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Sălaj, adresa de corespondență: Cluj-Napoca, str. Brutarilor, nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J31/38/2013, cod unic de înregistrare RO 23807000, reprezentată legal prin Mihai Daniel Cotos, în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator,

2. Locațiile și perioadele competițiilor
Evenimentul Digital Crusade | Brașov Qualifier - se desfășoară la Kronwell Hotel, în data de 06-07 Martie 2020, în intervalul orar 11:00-18:00
Evenimentul Digital Crusade | Sibiu Qualifier - se desfășoară la Hotel Ramada, în data de 09-10 Martie 2019, în intervalul orar 11:00-18:00
Evenimentul Digital Crusade | Iași Qualifier - se desfășoară la Palas Mall Iași, în data de 20-21 Martie 2020, în intervalul orar 11:00-18:00
Evenimentul Digital Crusade | Cluj Qualifier - se desfășoară la Sala Polivalenta - BT Arena (Cluj-Napoca), în data de 03 Aprilie 2020, în intervalul orar 11:00-18:00
Evenimentul Digital Crusade | Cluj - The Final - se desfășoară la Sala Polivalenta - BT Arena (Cluj-Napoca), în data de 04 Aprilie 2020, în intervalul orar 11:00-18:00

II. Condiții generale pentru buna desfășurare a competiției de League of Legends

1. Înregistrarea în competiție

- Participarea la competiție este gratuită
- Numărul de echipe ce pot fi înscrise este nelimitat.
- Înregistrarea în competiție ține cont de un singur factor: Deținerea unui cont de League of Legends, level 30, eligibil pentru modul Tournament Draft, pe serverul EUNE.
- Înregistrarea în competiție se realizează prin completarea formularului prezent pe pagina site-ului oficial Digital Crusade (www.digitalcrusade.ro).
- În concurs pot participa toate persoanele fizice, cu vârsta de peste 12 ani, mai puțin angajații organizatorului sau angajații partenerilor evenimentului Digital Crusade.
- Orice participant se poate înscrie în maximum o echipă.
- Participarea la concurs implică acceptarea prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament oficial.

2. Condiții generale de participare

- Punctualitatea participanților la competiție este obligatorie. În caz contrar, organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica echipa. Regula se aplică tuturor jucătorilor înscriși în formular, atât în etapa online, cât și în cea offline.
- O echipă câștigătoare a unui eveniment de calificare nu are dreptul să participe și la alt eveniment de calificare.
- Comunicarea între jucători și staff este obligatorie pentru desfășurarea corectă a evenimentului.
- Comportamentul neadecvat față de organizatori sau alți participanți în timpul desfășurării competiției atrage descalificarea din competiție.
- Este interzis stream-ul personal în timpul desfăşurării competiției.
- Dacă o persoană sesizează o problemă sau încălcare a prezentului regulament în timpul competiției, jucătorul respectiv are obligația să transmită problema staff-ului prezent.
- Fiecare echipă are dreptul de a schimba maxim doi jucător în timpul desfășurării competiției (*rezervele trecute în formularul de înscrieri). Aceste schimburi se pot întâmpla în timpul meciurilor doar din motive întemeiate.
- Din echipă nu pot face parte alte persoane decât cele înscrise în formular.
- Programul meciurilor va fi anunțat după finalizarea înscrierilor, cât și pe parcursul evenimentului.

3. Modul de desfășurare a competiției de League of Legends

- Competiția de League of Legends se va desfășura pe serverul Europe Nordic and East (EUNE)
- Competiția va avea loc pe harta Summoner’s Rift, în modul Tournament Draft, 5 versus 5.
- Competiția se va desfășura în format single elimination ”Best of 1”, cu excepția finalelor, care vor folosi formatul ”Best of 3”.
- Echipa poate fi formată din 5 jucători + 2 rezerve (opțional).
- Prima etapă a fiecărei competiții se va desfășura online.
- Informațiile în legătură cu detaliile participării la etapa online vor fi comunicate de către organizator prin email sau telefon, cu minim 72 ore înainte de începerea competiției.
- În urma etapei online, doar 8 echipe se vor califica pentru etapa fizică de la fiecare eveniment de calificare în parte, cu excepția evenimentului de calificare de la Cluj-Napoca, unde se vor califica doar 4 echipe.
- Pentru Picks and Bans, la etapele LAN, se va folosi platforma prodraft.leagueoflegends.com. Anume, fiecare căpitan de echipă va primi un link pe care este obligat să-l acceseze. Sistemul prodraft va fi explicat înainte de fiecare meci căpitanilor echipelor.
- În cazul în care numărul de echipe înscrise nu este divizibil cu 8, una sau mai multe echipe vor primi, în mod aleatoriu, o victorie din oficiu.
- Atât la etapa online cât și offline, toți jucătorii trebuie să fie prezenți la ora stabilită de organizator. Timpul oficial de așteptare a unei echipe sau a unui jucător este de 10 minute. În cazul în care cele 10 minute sunt depășite, organizatorul va descalifica echipa pentru meciurile de format Bo1 sau va oferi echipei adverse un punct (o victorie), pentru meciurile de format Bo3.
- În joc, comanda ”/pause” se va folosi doar în cazuri justificate, fiind disponibilă, în total, câte 15 minute per echipă. Jocul se reia doar când ambele echipe își dau acordul.
- Turneul se va desfăşura piramidal.
- Este interzisă folosirea sistemului ”Placeholder”.
- Este strict interzis folosirea oricărui software care oferă vreun avantaj competitiv.
- Este strict interzisă abuzarea de bug-uri în orice mod.
- Echipa câștigătoare este cea care elimină structura ”Nexus” a adversarului.

4. Transmisie competiție

- Meciurile vor fi transmise live pe platforme de streaming (Ex: YouTube, Twitch.tv, etc) pe canalele oficiale Digital Crusade, cât și în zona de vizionare din cadrul evenimentelor.
- Prezența unui admin/streamer oficial în meciurile difuzate online este obligatorie, și va fi asigurată de către organizator. Meciul nu poate începe fără acest admin sau streamer.
5. Alte reguli
- Pentru participarea la acest concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea de către organizator a datelor oferite prin formularul de înscriere, în scopul bunei organizări a concursului.
- Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord în legătură cu folosirea imaginii personale în scopuri de promovare și marketing de către organizator. Fiecare participant are dreptul de a refuza fără explicații folosirea imaginilor care conțin propria persoană, prin anunțarea organizatorului în legătură cu acest fapt.
- Oricare participant la concurs are dreptul să refuze prelucrarea datelor de către organizator. Acest refuz duce la descalificarea din competiție.
Atenție: Acest regulament poate suferi modificări, organizatorul neavând obligația de a anunța acest lucru în prealabil.